Vizyon Misyon

VİZYON 

 

Okulumuzda verilen eğitim, yaşamın incelikli ve olağanüstü güzelliğinin; aynı zamanda bu mükemmel yaşam sisteminin genişliğinin, derinliğinin anlaşılmasına yardımcı olacak ve bireye; sınır koymadan, geniş ufuklarda düşünme olanağı sağlayacaktır.

Bu felsefeden yola çıkan Atael Koleji;

 

 • Geçmişi bilen, bugüne odaklanan,
 • Tüm teknolojik olanaklarla desteklenmiş,
 • Pozitif yaklaşımlarla hareket eden,
 • Kendine, çevresine, ulusuna, evrene saygılı,
 • Yenilikçi,
 • Üretken,
 • Paylaşımcı
 • Bilimden yana,
 • Duyarlı,

mutlu ve başarılı bireylerden oluşan, mutlu ve başarılı toplumlar kazanmayı hedeflemiş ve vizyonunu bu doğrultuda açmıştır.

 

MİSYON 

 

Bu vizyon doğrultusunda da üstlendiği misyon;

 

 • Mustafa Kemal Atatürk’ ün aydınlattığı yolda onun ilke ve inkılaplarına inanmış,
 • Milli Eğitimin temel ilkelerine bağlı,
 • Ulusunu seven, koruyan, kollayan,
 • Ulusu için çalışmayı görev edinmiş,
 • Başka uluslara, kültürlere, inançlara ve insan haklarına saygılı,
 • Korkmadan, özgürce, severek, isteyerek öğrenen,
 • Öğrendiklerini hayata geçirebilen,
 • Düşünebilme kapasitesini genişletmeyi amaç edinen,
 • Zekâlarını doğru yerde, doğru zamanda, kendisi ve insanlık yararına kullanabilme becerilerini geliştirebilen bireyler yetiştirmektir.

 

Bu amaçlar doğrultusunda okulumuzu biçimlendiriyoruz.

 

 Atael Eğitimcileri Diyor ki... EY BÜYÜK ATATÜRK; Atael Öğretmenleri olarak söz veriyoruz ki, Yeni nesilleri, Cumhuriyetin fedakar öğretmenleri ve eğitimcileri olarak, bizler yetiştireceğiz ve yeni nesil bizlerin eseri olacaktır. //