Anaokulu

Atael Koleji Anaokulu öğrencilerini duygu ve düşüncelerini çekinmeden anlatabilen, araştıran, sorgulayan, uluslararası düşünebilen, meraklı, girişken, üreten, karşılaştığı sorunlara değişik çözümler üretebilen, kendi kararlarını verebilen, başkalarının haklarına saygılı olan ve sahip olduğu gücü en üst düzeyde kullanabilen bireyler olarak yetiştirmeyi kendine hedef edinmiş ve bu doğrultudan çıkmadan çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Eğitim anlayışımızda bize yol gösteren temel inanç, her çocuğun bir diğerinden farklı, benzersiz bir birey olduğunu düşünmemizdir. Bu inançtan yola çıkarak Bütünsel yaklaşım modelini benimsemekteyiz.

 

Bütünsel yaklaşım tek bir yaklaşıma bağlı kalmaksızın çocuklarımızın gelişim ve yaş özelliklerini dikkate alarak Klax, Montessori, Regio Emilia, Bank Street, High Scope, Einstein gibi çağdaş eğitim modellerinden hedeflerimize uygun yanlarının alınıp, kendi toplumumuzun ihtiyaçlarına ve kültürüne entegre edilerek uygulanan bir eğitim modelidir.

 

Bütünsel yaklaşım ile amaç, akademik bilgi verip bilgileri depolamak değildir. Çocuklarda kalıcı öğrenme deneyimi oluşturmak için keşif ve merak duygusu uyandırmak, deneyimleme fırsatı vermektir.

 

Atael Koleji Anaokulu oluşturduğu eğitim programlarında çocukları zevkli ve heyecanlı öğrenme metodları ile keşfetmeye ve araştırmaya teşvik etmekte, onların isteklerini ve fikirlerini çekinmeden ifade edebilmelerine ve uygulamalarına fırsat vermektedir.

 

Atael Koleji Anaokulu aynı zamanda çocukların her birinde varolan ve geliştirilmeyi bekleyen performanslarını, her bir çocuğun bireysel farklılıklarını gözönünde bulundurarak, çıkabilecekleri en üst düzeye çıkaran bir performans okuludur. Bu doğrultuda çocuklarımız her bir alanda uzman branş öğretmenleri tarafından hazırlanan aktivitelerle karşılaşmakta ve performanslarını geliştirmeye devam etmektedirler.

 

Atael Koleji Anaokulu çocuklarımızın gelişiminde önemli bir yere sahip olan branş derslerine yüksek önem vermekte ve bu branşları okulumuz bünyesinde yer alan atölyelerde vermektedir. Çocuklarımız hem performanslarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmakta hem de eğlenerek öğrenmektedirler.

 

Ankara, Yenimahahalle ilçesi, Batıkent'te  bulunan özel okul binamız (Batı Kampüsü) Anaokulu İlkokul bölümlerimizi içermektedir.

 Atael Eğitimcileri Diyor ki... EY BÜYÜK ATATÜRK; Atael Öğretmenleri olarak söz veriyoruz ki, Yeni nesilleri, Cumhuriyetin fedakar öğretmenleri ve eğitimcileri olarak, bizler yetiştireceğiz ve yeni nesil bizlerin eseri olacaktır. //