Ortaokul

         

Atael Koleji,ortaokul sürecinde öğrencilerine yoğun bir akademik sürecin yanında onların yetenek ve isteklerine uygun olan spor ve sanat dersleri ile öğrencilerin sosyal yönünü destekleyerek onların hayata atılma sürecine katkı sağlar. Bu doğrultuda;

 

 • Potansiyellerini en iyi şekilde kullanabilecekleri ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanacakları lise ve üniversiteye hazırlanmalarını sağlamak,
 • Üniversite öğrenme hayatlarının alt yapılarını oluşturmak,
 • Bir dünya vatandaşı olarak kendi yaşantısına yön verecek, ilgi ve ihtiyaçları yönünde donanımını harekete geçirerek kendi yaşantısına yön vermek,
 • Yaşadığı toplumda ve dünyada koşullarının getirdiği sistemde etkili olarak yer almalarını sağlamada gerekli donanımları oluşturmak olarak sıralanabilir.

         

           İlkokulda kazandırılan becerilere ek olarak: 

 

 • Öğrendiklerini farklı durumlara transfer etme,
 • Analiz etme,
 • Hedef koyma,
 • Planlama,
 • İnovasyon,
 • Uzun vadeli hedeflere odaklanma,
 • Bileşim teknolojilerinde etkin olma,
 • Uzun süreli hedeflerine ulaşacağı süreçte sevdiği durumlardan fedakârlık etme,
 • Bilgiye ve öğrenmeye değer verme,
 • Etik değerler.

 

          Değerler ve Yaşam Becerileri Eğitimi:

 

 • İş birliği yapabilme,
 • Takımın üyesi olabilme,
 • Karar verebilme,
 • Takdir etme,
 • Övgüye karşılık verme,
 • Özverili ve kibar olma,
 • Saygı gösterme,
 • Değer verme,
 • Dinleme,
 • Kızgınlığın farkına varma ve kızgınlık anında nasıl davranacağını bilme,
 • Arkadaşlık,
 • Arkadaşlarının özelliklerinin farkına varma,
 • Hayır deme,
 • Akran zorbalığının farkında olma ve zorbalıkla mücadele etme,

        

       

          Akademik takip programı

 

 • Ulusal sınavlara hazırlık
 • Cumartesi sınava hazırlık programının uygulanması
 • Sınav komisyonları ile öğrencilerin bireysel olarak takip edilmesi
 • Öğrenci-okul yönetici ve rehber öğretmen toplantıları
 • Bireysel sınava hazırlık programının oluşturulması
 • Öğrenci-veli-ders öğretmenleri-rehber öğretmen-okul öğrencinin sınava hazırlıkla ilgili çalışmalarının değerlendirildiği toplantıların yapılması
 • Gerçek zamanlı ölçme ve değerlendirme
 • Sık geri bildirim verme
 • Eksik tamamlama
 • Mentör öğretmen uygulaması
 • Okul-aile iş birliği

          

          Kariyer gelişim programı 

 

 • İlgi ve eğilimlerini saptama
 • Meslek alanlarını tanıtma

 Ankara, Yenimahahalle ilçesi, Batıkent'te  bulunan özel okul binamız (Bulvar Kampüsü) Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi bölümlerimizi içermektedir.

 Atael Eğitimcileri Diyor ki... EY BÜYÜK ATATÜRK; Atael Öğretmenleri olarak söz veriyoruz ki, Yeni nesilleri, Cumhuriyetin fedakar öğretmenleri ve eğitimcileri olarak, bizler yetiştireceğiz ve yeni nesil bizlerin eseri olacaktır. //