İngilizce

İngilizce Eğitim Programı

 

      Atael Koleji Cambridge uluslararası müfredatı ile ikinci dili İngilizce olan öğrencilere yönelik (ESL) programı birleştirerek anasınıfından liseye kadar öğrencilerine uluslararası standartlarda eğitim sağlar. 

      Öğrencilerimizin dilde yeterlilik seviyelerine gelmeleri için gerekli olan ders içi kazanımlar, uluslararası bağlamda tanınmış Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına (Common European Framework of Reference for Languages-CEFR) uygun olarak verilir.  

      Eleştirel düşünme, yaratıcılık, işbirliği, iletişim ve sosyal beceriler gibi öğrencinin gelecek kariyerine katkıda bulunacak 21.yüzyıl becerileri (21st century skills) varolan müfredata entegre edilmiştir.

Atael öğrencileri dinleme,okuma,yazma ve konuşma becerilerini, dil yeteneğini nitelendirmede uluslararası ölçüt olan Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi seviyelerinde uygular ve geliştirir.

     Öğrencilerimiz sorgu temelli yaklaşım birçok yönden dile maruz bırakılır, böylelikle dil edinimi çabuk ve kolay şekilde ilerler.

Kazanım değerlendirmeleri, öğrenci gözlem formları ve sınavlar ile öğrencilerimizin gelişimleri periyodik olarak gözlenmekte olup geri bildirim verilmektedir.

     CAMB PRO Sınavları yıl boyunca üç defa, Cambridge Üniversitesi Yayınları işbirliği ile Cambridge yetkilileri tarafından kurumumuzda uygulanır. Öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve İngilizce dilinin kullanımı becerileri Uluslararası İngilizce Dil Programı seviyelerine göre ölçülür.

      Atael İngilizce müfredatı dilin tüm bileşenlerini bünyesinde barındırır ve her öğrenciye uygun çeşitli öğrenme stilleri (Multiple Intelligences) ile katkıda bulunur. 

      İlkokulumuzdan öğrencilerimiz uygulanan müfredatımız doğrultusunda İngilizce CEFR A1+ seviyesinde mezun olmaktadır. 

      İkinci dili İngilizce olan öğrencilere yönelik onaylanmış (endorsed) Cambridge ESL materyallerimiz sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımını (inquiry-based approach to learning) benimsetir. 

      Kültürel çeşitliliğin merkez olduğu uluslararası konuların içerik olarak baz alındığı becerilere bölünen derslerimizi pedagojik formasyon sahibi Türk ve yabancı öğretmenlerimiz yürütmektedir. 

      Sorgulamaya dayalı öğrenme süreçlerimizde öğretmenlerimiz sadece bilgi veren rolde olmaktan ziyade model ve rehber olan, işbirliği sağlayan ve birçok rolle öğrencilere destek olur. 

      Öğrencilerimiz İngilizce dilinde kendilerine güvenli bir şekilde iletişim kurarlarken aynı zamanda ders müfredatlarının içeriklerini aktif ve yaratıcı bir şekilde edinirler. 

      Dijital çözümler sunan İnteraktif dijital öğrenme materyalleri (Globed E-Learning Solutions) ile öğrencilerimizin okul içinde olduğu gibi evde de bireysel olarak gelişimleri desteklenir.

      İlkokul İngilizce programımızda öğrencilerimiz İngilizce okuma, yazma, dinleme, konuşma becerilerinin ve dil farkındalığı, dilin kullanımı ve yeni kelime haznelerinin geliştirilmesi konularının eşit şekilde üstünde durulmakta ve her yönden öğrencilerimin dil süreçlerinin gelişimi planlanmaktadır.

      Dilde yeterliliklerini belgelendirmek, dil becerilerini geliştirirken İngilizcede özgüven kazanmalarına yardımcı olmak için ilkokul 3.sınıf öğrencilerimiz Pre A1 Starters, 4.sınıf öğrencilerimiz ise A1 Movers Cambridge English Yeterlik sınavlarına okulumuzda girerler.

      Atael öğrencileri eğitim hayatları boyunca dilde yeterliliklerinin anlaşıldığı ve değer gördüğü konusunda güvende hissederler. Okulda ve sonraki hayatlarında elde etmeleri gereken bilgi ve becerileri edinme şansına sahiplerdir.

 Atael Eğitimcileri Diyor ki... EY BÜYÜK ATATÜRK; Atael Öğretmenleri olarak söz veriyoruz ki, Yeni nesilleri, Cumhuriyetin fedakar öğretmenleri ve eğitimcileri olarak, bizler yetiştireceğiz ve yeni nesil bizlerin eseri olacaktır. //