Türkçe

Türkçe dersi hayatımızın her alanında kullandığımız bir içeriğe sahiptir. Dinleme, okuma, yazma, kendini yazılı veya sözlü ifade edebilme becerilerini dil bilgisi kuralları çerçevesinde öğretmek temel prensiplerimiz arasındadır. Öğrencilerimizin okuduğunu/izlediğini günümüz koşullarıyla değerlendirme, sorgulama ve analiz etme yetisini kazandırmak ve sanatsal metinlerle bunları zenginleştirmek görevlerimiz arasındadır.

 

      Amaçlarımız:

 

  • Dilimizi sevdirmek ve Türkçemizin güzelliklerini öğretmek,
  • Öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmak, düzgün diksiyonla  konuşmalarını sağlamak,
  • Zengin kelime dağarcığına sahip olmalarını sağlamak,
  • Soyut düşünme becerilerini kazandırmak,
  • Deyimler ve atasözlerini kurdukları cümlelerde kullanmalarını sağlarken bir sözcüğün birden fazla anlama gelebileceğini öğretmek,
  • Gazete, dergi, müzik, film, tiyatro vb. kaynaklardan yararlanarak öğrencilerimizin bilimsel, eleştirel, yaratıcı düşünme becerilerini kazanmalarını sağlamak,
  • Öğrencilerimizin sanata, edebiyata karşı estetik zevklerini geliştirmek,
  • Yazar ve şairleri tanıtmak, karikatür yorumlama ve öyküleştirme çalışmalarını dramatize ederek zenginleştirmek,
  • Temel aldığımız konulardan biri de öğrencilerimizin yaşam boyu öğrenen birer birey olarak yetişmelerini sağlamaktır.