Sosyal Bilgiler

Sosyal bilgiler dersi, öğrencileri toplumsal hayata hazırlayıp, sosyal yönlerinin gelişmesinde başrol oynamaktadır. Öğrencilere vatandaşlık yeterlilikleri kazandıran, birlik beraberlik duyguları aşılayan, toplum yararı, mantıklı karar verme gibi temel yetileri hedefleyen önemli bir derstir. En önemli amaçlarından birisi de, bireylere toplumsal kişilik kazandırmaktır. Bunun için görev ve sorumluluklarını bilen, çevresine duyarlı bireyler yetiştirmek hedeflenir. Bunun için de toplumsal çevreye uyum esastır. Bunları davranışa dönüştüren, eleştirel bakabilen, yaratıcı düşünen, sorun çözme becerisi gelişmiş kişiler yetiştirmek temel hedeflerdendir.

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağdaş, laik, demokratik, tarih bilincine sahip; çevre ve doğa bilinci olan hoşgörülü, açık görüşlü, üretken bireyler yetiştirmek amaçlanır. Sosyal bilgiler dersi işlenirken neden sonuç ilişkisi gözetilerek, farklı yöntem teknikler ile kalıcı, anlaşılır ve eğlenceli hale getirilmektedir. Ölçme değerlendirme yapılırken ezber bilgi ölçmek yerine yorum yapmaya, açık görüş geliştirmeye yönelik farklı soru tarzları kullanılmaktadır.

 

HAYAT BİLGİSİ:  

 

Atael Kolejinde; Hayat Bilgisi dersine ayrılan zamanın büyük bir bölümünde öğrencilerin kendi girişimleriyle gerçekleştirecekleri ve öğretmenlerin öğrencilere doğrudan bilgi aktarmak yerine sadece ve sadece yol göstereceği etkinlikler aracılığıyla,

  • Öğrenmekten keyif alan,
  • Kendisiyle, toplumsal çevresiyle ve doğa ile barışık,
  • Kendini, milletini, vatanını ve doğayı tanıyan, koruyan ve geliştiren,
  • Gündelik yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere, yaşam becerilerine ve çağın gerektirdiği donanıma sahip,
  • Değişikliklere dinamik bir biçimde uyum sağlayabilecek kadar esnek,
  • Mutlu bireyler yetiştirmeyi hedefledik.

Geleneksel eğitim anlayışında öğrenciler, içleri bilgiyle doldurulabilecek boş kaplar olarak görülmektedir. Oysa öğrenciler okula çok farklı deneyimlerle ve düşüncelerle gelirler. Her öğrenci okula kendi deneyimlerini, alışkanlıklarını ve beğenilerini beraberinde getirir. Bundan dolayı bütün öğrencilerin aynı konuları aynı şekilde ve aynı düzeyde öğrenmeleri beklenemez. Başka bir deyişle, her öğrenci kendisine sunulan uyarıcıları kendi deneyimlerine bağlı olarak anlamlandırır ve bilgiyi kendine gore yapılandırır. Bu da her öğrenciye kendi öğrenmesinden sorumlu olmasını gerektirir.