Müzik

Müzik dersinde, yaşadıklarından yola çıkarak öğrencilerimizin, görsel, işitsel, matematik ve müzik zekalarını geliştirici oyunlar, etkinliklerle öğrenme sürecini mümkün olduğunca zevkli hale dönüştürmek, hızlı öğrenmeyi sağlamak ve yaratıcı yeteneklerini geliştirmek hedeflenmiştir. Müzik enstrümanlarını sesleri ve yapısal özellikleri ile ayırt etme, ritmik çalışmalar, müzikli oyunlar, nota çalışmaları ve şarkılar işlediğimiz konuların özünü oluşturur.

 

 

 

Öğrencilerimizin temel müzik bilgilerine sahip olmalarını, sanatsal yeteneklerini ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarını, müzik dinleme alışkanlığı kazanmalarını, iyi bir müzik dinleyicisi olmalarını, müziği yaşamın bir parçası olarak görmelerini, kendi düzeylerine uygun şarkı ve çalgı dağarcığına sahip olmalarını hedeflemekteyiz.

 

    

 Atael Eğitimcileri Diyor ki... EY BÜYÜK ATATÜRK; Atael Öğretmenleri olarak söz veriyoruz ki, Yeni nesilleri, Cumhuriyetin fedakar öğretmenleri ve eğitimcileri olarak, bizler yetiştireceğiz ve yeni nesil bizlerin eseri olacaktır. //