Somut Olmayan Kültürel Miras

Okulumuz somut olmayan kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasını destekler. Bu nedenle öğrencileri kültürel mirasın uygulama alanları ile  tanıştırmak üzere mekanlar planlanmıştır. Bu mekanlarda öğrencilerimiz geleneksel oyunlar oynarlar, masal annesinden masallar dinlerler, Hacivat ve Karagöz oyunu gibi geleneksel tiyatro türlerini ögrenirler. 

Geleneksel sofra kültürü , kültürel şenlikler ve misafir ağırlama gelenekleri gibi değerlerimizi uygulayarak ve yaşayarak tanırlar.

 

 

Dördüncü sınıf öğrencilerimiz ile huzur evi ziyaretine gidilip orada ebru sanatını yaşlılara öğreterek yaşlılarla  iletişim kurarlar.
Bu şekilde küreselleşmenin etkisi ile yok olmaya yüz tutmuş değerlerimizi yaşatıp nesillere aktarırlar.

 

 Atael Eğitimcileri Diyor ki... EY BÜYÜK ATATÜRK; Atael Öğretmenleri olarak söz veriyoruz ki, Yeni nesilleri, Cumhuriyetin fedakar öğretmenleri ve eğitimcileri olarak, bizler yetiştireceğiz ve yeni nesil bizlerin eseri olacaktır. //