Atael Kültürü

ATAEL kültürünü,

 

İnsan olma bilincine sahip olan,

Dünya vatandaşı olarak, insan ve diğer canlıların haklarına saygı duyan ve onları koruması gerektiğinin bilinciyle hareket eden,

Uluslararası platformlarda düşünce ve söz sahibi bireyler olmak için çalışan,

Daha iyi ve barışçıl bir dünyanın yaratılmasına yardımcı olan,

Evrensel değerlere sahip çıkan ve gelecek nesillere aktaran,

Sorgulama ve araştırma becerilerine sahip olan,

Değişimi yönetebilen ve zamanın gerektirdiklerini yerine getiren,

bireyler oluşturur.

  

ATAEL KÜLTÜRÜ’nü benimseyen öğrenciler;

 

Erdemli : Yanlışın peşinden gitmeyen haksızlıklara karşı duran, zayıfı, güçsüzü koruyan, iyiliği benimseyen,

Tutumlu: Kaynakları etkili ve verimli kullanabilen,

Çalışkan: Üretmek için daha fazla çaba sarfeden,

Özgüvenli: Hayatın her alanında kendine yönelik iyi ve olumlu duygular geliştiren,

Hoşgörülü: Tüm görüşlere, özgürlüklere ve farklılıklara saygı duyan,

Yardımsever: Karşılık beklemeksizin ihtiyacı olana destek olan,

Sabırlı: Başarıya ulaşmak için zorluklara dayanabilen,

Adaletli: Haktan, hukuktan ve doğruluktan ayrılmayan, demokratik değerlere saygılı, tarafsız olabilen,

Duyarlı: Mutlu ve huzurlu bir toplum için gerekli hassasiyetleri gösterebilen,

Yenilikçi: Farklı ve yeni fikirler geliştirebilen ve uygulayabilen değerlere sahiptir.

 

ATAEL KÜLTÜRÜ BECERİLERİ

 

Sosyal ve Kültürel Katılım Becerisine sahip olan öğrenciler, ekip ile çalışabilen, sorumluluk alıp üstlendiği sorumluluğu yerine getirebilen, başkalarının düşünce ve fikirlerine saygı duyan, yaşadığı çatışmaları barışçıl yollarla çözümleyebilendir.

Araştırma ve Problem Çözme Becerilerine sahip olan öğrenciler, iyi gözlem yapabilen, planlama becerisine sahip, çözüm için gerekli bilgi ve verileri toplayan, doğru sorular sorarak topladığı veriler doğrultusunda analiz, sentez ve yorumlama yapabilen, bu süreçler içerisinde bilgi teknolojilerini etkin kullanabilendir.    

Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme Becerilerine sahip olan öğrenciler edindiği bilgilerin farkında olarak bunları analiz ve değerlendirme gibi zihinsel süreçlerden geçirebilen, hayal gücünü kullanarak farklı bakış açıları ile yeni çalışmalar yapabilen, farklı ürünler ortaya çıkarabilen, sentezler yaparak sorular sorup ve yeni çözümler üretebilendir.

İletişim Becerilerine sahip öğrenciler, duygu, düşünce ve fikirlerini konuşarak ya da yazılı olarak açık bir biçimde karşısındakine ifade edebilen, beden dilini etkili kullanabilen, dinlediklerini doğru yorumlayabilendir.  

Yaşam Becerilerine sahip olan öğrenciler, sağlıklı bir yaşam için bilinçli seçimler yapabilen, zamanı etkili bir şekilde yönetebilen, kendi ve çevresindekilerin güvenliğini tehdit edecek unsurların bilincinde olan, riskleri göze alarak doğru kararlar verebilen, organizasyon becerileri yüksek bireylerdir.

 Atael Eğitimcileri Diyor ki... EY BÜYÜK ATATÜRK; Atael Öğretmenleri olarak söz veriyoruz ki, Yeni nesilleri, Cumhuriyetin fedakar öğretmenleri ve eğitimcileri olarak, bizler yetiştireceğiz ve yeni nesil bizlerin eseri olacaktır. //