Spor, Sanat, Bilişim

Sanat eğitimi, hayat ile ilgili izlenimlerimizi, hissettiklerimizi, hayal ettiklerimizi, dünyayı algılayış biçimimizi farklı enstrümanlarla ifade edebilme becerilerimizi geliştirir. Bu gelişimin çok boyutlu olması için okulumuzda görsel sanatlardan müziğe, dramadan, tiyatroya, danstan, baleye  pek çok alanda genel kültür sahibi olmalarına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Atael Kolejinde bu becerilerimizin gelişmesi için tasarlanan atölyelerimiz bulunmaktadır.

 

  

 

Resim; çocuğu tanımamızda etkili olan, onun zeka, kişilik, yakın çevre özellikleri ile iç dünyasını yansıtan bir ifade aracı olarak büyük önem taşır.

 

Görsel Sanatlar derslerini işlerken öğrencilerimizin sadece el becerilerini hedef alan uygulamalarla sınırlı kalmıyoruz. Gelişim düzeyleri ve bireysel farklılıklarını da göz önünde bulundurup, yeteneklerini ortaya çıkarmakta ve onları istek ve ilgilerine göre yönlendirmekteyiz.

 

Yapmış olduğumuz bu yönlendirmeler doğrultusunda, görsel sanatlar atölyemizde öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ve el becerilerini geliştirecek bir çok etkinlik (kara kalem, yağlı boya, kuru boya, pastel boya, toz pastel, akrilik boya, guaj boya, lavi, ahşap boyama, vitray boyama gibi çeşitli boyama teknikleri, canlı modelden obje ve figür çizimi, peyzaj, enteryör, ve röprodüksiyon çizimleri, üç boyutlu çalışmalar, kağıt katlama sanatı, alçı işleri, kolaj tekniği, artık malzemeleri değerlendirme, örme ve dikiş işleri, süsleme sanatı gerçekleştirirken, sanatsal alanlara yapılan geziler(müze gezileri, karma yada kişisel resim sergileri, tarihi alanlara yapılan şehir içi ve şehir dışı gezileri) ve sanatsal tartışma konularıyla da bu çalışmaları pekiştirmekteyiz.

 

    

 

Yaşamın her alanında öğrencilerin yaratıcı olabilmelerini, dünya görüşü edinebilmelerini, kendini farklı enstrümanlarla ifade edebilmelerini sağlamak hedeflenir. Bu hedef doğrultusunda öğrencilerin, görsel sanatlardan müziğe, karikatürden tiyatro ve dansa kadar pek çok alanda genel kültür sahibi olmalarına yönelik çalışmalar planlanır.

 

Sanat eğitimi ise, kişinin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilmek, yetenek ve yaratıcılığını estetik bir seviyeye ulaştırmak amacıyla yapılan faaliyetlerin tümünü kapsar. Sanat eğitimi, kişiye estetik yargı geliştirebilme konusunda yardımcı olmayı amaçlarken, yeni biçimleri hissedip eğlenmeyi ve heyecanlarını doğru biçimlerde yönlendirmeyi ve anlatmayı da öğretir.

Yaşamın her alanında öğrencilerin yaratıcı olabilmelerini, dünya görüşü edinebilmelerini, kendini farklı enstrümanlarla ifade edebilmelerini sağlamak hedeflenir. Bu hedef doğrultusunda öğrencilerin, görsel sanatlardan müziğe, karikatürden tiyatro ve dansa kadar pek çok alanda genel kültür sahibi olmalarına yönelik çalışmalar planlanır.

 

 

 

 

Sanat, genel olarak düşünmeyi, hayal kurmayı, konuşmayı öğretir ve geliştirir. İnsanı fiziksel ve ruhsal olarak tanımaya ve çözümlemeye yönelik eğitimler verir. Bu eğitimler, çoklu zekanın gelişmesini sağlar. Ayrıca insani değerleri tanımada ve yaşamada, insani ilişkileri geliştirmede önemli adımlar atılmasına altyapı oluşturur.

 

 Atael Eğitimcileri Diyor ki... EY BÜYÜK ATATÜRK; Atael Öğretmenleri olarak söz veriyoruz ki, Yeni nesilleri, Cumhuriyetin fedakar öğretmenleri ve eğitimcileri olarak, bizler yetiştireceğiz ve yeni nesil bizlerin eseri olacaktır. //