Sosyal Bilimler

SOSYAL BİLİMLER

Batıkent Atael Koleji Fen ve Anadolu Lisesi Sosyal Bilimler bölümü Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerini kapsamaktadır. Sosyal Bilimler bölümünde ulusal ve evrensel değerleri bilip koruyan; tabii, beşeri, ekonomik, tarihsel, kültürel ve felsefi açıdan donanımlı, dünyayı bir bütün olarak ele alarak doğaya ve çevreye duyarlı bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Sosyal Bilimler Derslerinin Amacı

  • Öğrencilerin geçmiş hakkında daha fazla bilgi edinmeleri için meraklarını arttırmak,
  • Geçmiş kültürler ve uygarlıklar ile günümüz arasında bağlantı kurmalarını sağlamak,
  • Dini inanç ve kültürler hakkında bilgilenmesini sağlamak,
  • Vicdanı değerleri ve ahlaki duyarlılığı kazanmalarını sağlamak,
  • Doğal sistemde meydana gelen olayları ve bu olaylarla canlılar arasındaki ilişkileri kavratarak coğrafi sorgulama becerileri kazandırmak,
  • Doğal afetler ve çevre sorunları konusunda önlem alma duygularını geliştirmek,
  • Hayata felsefi bakış açısıyla bakabilmelerini ve düşünme becerilerinin gelişmesini sağlamak 
 Atael Eğitimcileri Diyor ki... EY BÜYÜK ATATÜRK; Atael Öğretmenleri olarak söz veriyoruz ki, Yeni nesilleri, Cumhuriyetin fedakar öğretmenleri ve eğitimcileri olarak, bizler yetiştireceğiz ve yeni nesil bizlerin eseri olacaktır. //