İngilizce

Atael Koleji’nde dil öğrenimine olan ilgi ve motivasyonu yüksek, kendine güvenen, sosyal ve akademik ortamlarda kendilerini detaylı bir şekilde sözlü ve yazılı olarak ifade eden, çeşitli araştırma ve bilgi metinlerini takip eden, dili yaşayarak farklı kültür ve yaşamlarla etkileşimde kullanan, uluslararası dil yeterliliğine sahip dünya vatandaşı bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

 

Atael Koleji Lise İngilizce Eğitim Programımız, Cambridge IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) kazanımları ve Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (Common European Framework of Reference-CEFR) standartları doğrultusunda her seviye için yaş gruplarına uygun olarak yapılandırılmıştır. Cambridge uluslararası müfredatı kapsamında öğrencilerimizi dil gelişim süreçlerini ve yeterlilik seviyelerini belgelendirmek için uluslararası geçerlilik ve güvenirliliği olan Cambridge FCE, TOEFL, IELTS gibi sınavlara hazırlamakta ve başarılarını takip etmekteyiz.

 

Atael Koleji İngilizce Eğitim Programı, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere her eğitim kademesi ve seviyesinde sarmal bir biçimde ilerlemektedir. Program kapsamında öğrenciler, sınıf seviyesi ve eğitim kademesi geçişlerinde, bir sonraki seviye ve kademede alacakları uluslararası standartlarda eğitim için hazır duruma gelmektedirler. Program oluşturulurken ikinci dil olarak İngilizce öğrenen bireylerin ilgi alanları, gelişimsel özellikleri, bireysel farklılıkları, öğrenme stilleri ve ihtiyaçları dikkate alınmış, çoklu zekâ kuramından faydalanılmıştır.

 

Programımızda dört temel dil becerisine (dinleme, konuşma, okuma, yazma) ve farklı alanlardaki alt kazanımlarına eşit ağırlıkta, günlük hayatın gereksinimleri ile ilişkili olarak yer verilmiştir. Eleştirel düşünme becerisi, iletişim becerisi, işbirliği becerisi, yaratıcı düşünme becerisi ve sosyal beceriler gibi 21.yüzyıl becerilerinin de entegre edildiği programımızda öğrencilerimiz sorgulamaya dayalı yaklaşım ile dile maruz bırakılır, aktivitelerin merkezinde yer alarak sürece aktif katılım sağlarlar. Dijital çözümler sunan interaktif dijital öğrenme materyalleri ile öğrencilerimizin okul içinde olduğu gibi okul dışında da bireysel olarak gelişimleri desteklenir.

 

Öğrencilerimizin akademik gelişimleri, öğrenci gözlem formları, kazanım değerlendirmeleri, yazılı sınavlar, ders içi etkinliklere katılım ve proje ödevleri gibi nicel ve nitel yöntemlerle periyodik olarak değerlendirilmekte ve geri bildirimler verilmektedir.

 

Atael Koleji’nde İngilizce eğitimi, öğrenci merkezli bir modelin esas alındığı, Türk ve yabancı öğretmenlerden oluşan, alanındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, teknolojiyi takip eden ve kendilerini sürekli güncel tutan geniş bir kadroyla sürdürülmektedir. Yabancı öğretmenlerimizle birlikte öğrencilerimizin farklı kültür ve yaşam tarzlarını daha yakından tanıyarak yeni bakış açıları kazanmalarına, iletişim becerilerini en üst düzeyde etkin olarak kullanmalarına olanak sağlanmaktadır.

 

 

Okulumuz bünyesinde öğrencilerimiz farklı kültür, yaşam ve bakış açılarını tanımak, sosyal ve akademik ortamlarda yaratıcılık ve iletişim becerileri ile paylaşımlarda bulunmak üzere çevrimiçi yürütülen proje ve dil kulüpleri çalışmalarına katılırlar. Global bir ortam yaratarak iletişim kurmayı ve paylaşmayı hedefleyen , kültürler arası diyalog ve işbirliği sağlayan uluslararası platformlarda kendilerini gösterme ve dili yaşayarak etkileşimde bulunma fırsatı yakalarlar.

 Atael Eğitimcileri Diyor ki... EY BÜYÜK ATATÜRK; Atael Öğretmenleri olarak söz veriyoruz ki, Yeni nesilleri, Cumhuriyetin fedakar öğretmenleri ve eğitimcileri olarak, bizler yetiştireceğiz ve yeni nesil bizlerin eseri olacaktır. //