Türkçe

Okulumuzda Türkçe derslerinde öğrencilerimizin hayat boyu kullanabilecekleri dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma ile ilgili dil becerilerini ve zihinsel becerileri kazanmaları, bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmeleri hedeflenir. Derslerimiz etkili iletişim kurma, istek duyarak okuma ve yazma alışkanlığı kazandırmaya yönelik bilgi, beceri ve değerleri içeren bir bütünlük içinde yapılandırılmıştır. 

Öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini, bir konudaki görüşlerini veya araştırdıkları bir konuyu sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade etmelerinin sağlanması temel beklentimizdir.

 

ilkokul_turkce

 

 

 Atael Eğitimcileri Diyor ki... EY BÜYÜK ATATÜRK; Atael Öğretmenleri olarak söz veriyoruz ki, Yeni nesilleri, Cumhuriyetin fedakar öğretmenleri ve eğitimcileri olarak, bizler yetiştireceğiz ve yeni nesil bizlerin eseri olacaktır. //