İngilizce

      Atael Koleji’nde dil öğrenimine olan ilgi ve motivasyonu yüksek, kendine güvenen, duygu ve düşüncelerini detaylı bir şekilde ifade eden, farklı kültür ve yaşamlarla etkileşim kuran, dili yaşayan ve kullanan bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

 

      Atael Koleji Ortaokul İngilizce Eğitim Programımız, Cambridge uluslararası müfredatı ile Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (Common European Framework of Reference-CEFR) standartları ve yaş gruplarına uygun olarak yapılandırılmıştır. Öğrencilerimiz uluslararası geçerliliği ve güvenirliliği olan Cambridge English Yeterlikleri sınavlarına katılır ve dil becerilerini belgelendirirler. Atael Koleji Cambridge English Yeterlikleri sınavlarının yapıldığı bir sınav merkezidir.

 

      Atael Koleji İngilizce Eğitim Programı, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere her eğitim kademesi ve seviyesinde sarmal bir biçimde ilerlemektedir. Program kapsamında öğrenciler, sınıf seviyesi ve eğitim kademesi geçişlerinde, bir sonraki seviye ve kademede alacakları uluslararası standartlarda eğitim için hazır duruma gelmektedirler. Program oluşturulurken ikinci dil olarak İngilizce öğrenen bireylerin ilgi alanları, gelişimsel özellikleri, bireysel farklılıkları, öğrenme stilleri ve ihtiyaçları dikkate alınmış, çoklu zekâ kuramından faydalanılmıştır.

 

      Programımızda dört temel dil becerisine (dinleme, konuşma, okuma, yazma) ve farklı alanlardaki alt kazanımlarına eşit ağırlıkta, günlük hayatın gereksinimleri ile ilişkili olarak yer verilmiştir. Eleştirel düşünme becerisi, iletişim becerisi, işbirliği becerisi, yaratıcı düşünme becerisi ve sosyal beceriler gibi 21.yüzyıl becerilerinin de entegre edildiği programımızda öğrencilerimiz sorgulamaya dayalı yaklaşım ile dile maruz bırakılır, aktivitelerin merkezinde yer alarak sürece aktif katılım sağlarlar. Dijital çözümler sunan İnteraktif dijital öğrenme materyalleri ile öğrencilerimizin okul içinde olduğu gibi okul dışında da bireysel olarak gelişimleri desteklenir.

 

      Öğrencilerimizin akademik gelişimleri, öğrenci gözlem formları, kazanım değerlendirmeleri, yazılı sınavlar, ders içi etkinliklere katılım puanı ve proje ödevleri gibi nicel ve nitel yöntemlerle periyodik olarak değerlendirilmekte ve geri bildirimler verilmektedir.

 

      Atael Koleji’nde İngilizce eğitimi, öğrenci merkezli bir modelin esas alındığı, Türk ve yabancı öğretmenlerden oluşan, alanındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, teknolojiyi takip eden ve kendilerini sürekli güncel tutan geniş bir kadroyla sürdürülmektedir. Yabancı öğretmenlerimizle birlikte öğrencilerimizin farklı kültür ve yaşam tarzlarını tanıyarak yeni bakış açıları kazanmalarına, iletişim becerilerini en üst düzeyde etkin olarak kullanmalarına olanak sağlanmaktadır.

 Atael Eğitimcileri Diyor ki... EY BÜYÜK ATATÜRK; Atael Öğretmenleri olarak söz veriyoruz ki, Yeni nesilleri, Cumhuriyetin fedakar öğretmenleri ve eğitimcileri olarak, bizler yetiştireceğiz ve yeni nesil bizlerin eseri olacaktır. //