Matematik

Matematik öğrencilerin eğitim hayatı boyunca ve de diğer sayısal derslerle ilişki olarak sürekli karşılarına çıkmaktadır. Günümüz teknoloji dünyasında öğrencilerimize analitik düşünme becerisi, matematiksel akıl yürütme yoluyla problem çözme becerisi kazandırılarak, planlı ve düzenli bir çalışmayla matematik kabiliyetlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. BBöylece temel matematiksel becerileri kazanan öğrencilerimiz günlük hayatta karşılaşacakları olayları analiz etme, yorumlara ve problem çözme becerilesiyle çözümlemiş olurlar. 

Matematik Dersinin Amaçları

  • Matematiksel düşünce sistemini öğretmek,
  • Matematiksel kavramların ve sistemlerin anlaşılması ve bunların günlük yaşamda da kullanılabilmesini sağlamak,
  • Problem çözme stratejileri geliştirip bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilmesini sağlamak,
  • Araştırma yapma, akıl yürütme, bilgi üretme becerilerini geliştirmek.
 Atael Eğitimcileri Diyor ki... EY BÜYÜK ATATÜRK; Atael Öğretmenleri olarak söz veriyoruz ki, Yeni nesilleri, Cumhuriyetin fedakar öğretmenleri ve eğitimcileri olarak, bizler yetiştireceğiz ve yeni nesil bizlerin eseri olacaktır. //