Fen Bilimleri

      Batıkent, Atael Kolejinde geniş düşünce ufkuna sahip, teorik bilgilerin yanında deney ve gözlemlerle bireysel yeteneklerini ortaya koyup geliştirebilen, araştırmacı, bilimsel projeler üretebilen, değişime uyum sağlayan öğrenciler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

 Fizik, Kimya, Biyoloji derslerinde işlenen konuların pekiştirilmesi için laboratuvar çalışmalarıyla desteklenmektedir.  

 

Fizik Dersinin Amacı

 • Öğrencilerde merak oluşturarak fizik bilimine yönelik ilgi uyandırmak ve onları keşfetmeye teşvik etmek
 • Günlük hayat ile fizik arasında bağlantı kurabilmelerini sağlamak,
 • Bilimsel okuryazarlığı geliştirmek.
 • Tarihi ve kültürel süreçlerin fizik bilime katkısını anlamak.
                                                                                             

 

 

Kimya Dersinin Amacı

 • Öğrencilere kimya biliminin temel kavram, ilke, yasa, model, teori ve becerilerini kazandırarak, bu bilgi ve becerileri günlük hayatta kullanmalarını sağlamak,
 • Kimyasal teknolojilerin, çevre ve insan üzerindeki olumlu ve de olumsuz etkilerini fark edebilmelerini sağlamak,
 • Gözlem ve deney yapma, problem çözme becerileri kazandırmak.

 

Biyoloji Dersinin Amacı

 

 • Biyoloji ile canlının temel yapı ve bileşenlerini kavramasını, çevreyi tanımasını ve korumasını, çevrenin insan hayatındaki önemini anlamasını sağlamak,
 • Biyolojide yer alan yasa, teori, süreç, prensip, ilke, hipotez ve deneyler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak,
 • Bilim ve teknolojinin insanın ve diğer canlıların yaşamlarına olan etkilerini değerlendirebilmeleri sağlamak,
 • Biyoloji alanına katkı sağlayan bilim insanlarını tanımalarını sağlamak.
 Atael Eğitimcileri Diyor ki... EY BÜYÜK ATATÜRK; Atael Öğretmenleri olarak söz veriyoruz ki, Yeni nesilleri, Cumhuriyetin fedakar öğretmenleri ve eğitimcileri olarak, bizler yetiştireceğiz ve yeni nesil bizlerin eseri olacaktır. //