Sosyal Bilimler

Batıkent Atael Koleji Fen ve Anadolu Lisesi Sosyal Bilimler bölümü Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerini kapsamaktadır. Sosyal Bilimler bölümünde ulusal ve evrensel değerleri bilip koruyan; tabii, beşeri, ekonomik, tarihsel, kültürel ve felsefi açıdan donanımlı, dünyayı bir bütün olarak ele alarak doğaya ve çevreye duyarlı bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Tarih Dersinin Amaçları

 • Atatürk ilkelerini ve inkılaplarını kavratarak, araştıran, sorgulayan ve eleştiren bireyler yetiştirmek,
 • Öğrencilere geçmiş hakkında daha fazla bilgi edinmeleri için meraklarını arttırmak,
 • Geçmiş kültürler ve uygarlıklar ile günümüz arasında bağlantı kurmalarını sağlamak,
 • Kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesinde sorumluluk almalarını sağlamak.

Coğrafya Dersinin Amaçları

 • Doğal sistemde meydana gelen olayları ve bu olaylarla canlılar arasındaki ilişkileri kavratarak coğrafi sorgulama becerileri kazandırmak,
 • Doğal afetler ve çevre sorunları konusunda önlem alma duygularını geliştirmek,
 • Doğal ve beşerî kaynakların kullanımına yönelik “tasarruf bilinci” geliştirmek,
 • Ekosistemin işleyişine yönelik sorumluluk bilinci geliştirmek,
 • İnsan– doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafi sorgulama becerileri kazandırmak.

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Amaçları

 • Dini inanç ve kültürler hakkında bilgilenmesini sağlamak,
 • Toplumdaki farklı dini anlayış ve yaşayışlara hoşgörü ile bakılmasını sağlamak,
 • Vicdanı değerleri ve ahlaki duyarlılığı kazanmalarını sağlamak,
 • Öğrencilerin ilerideki iş ve meslek hayatında olumlu ahlaki davranışlar kazanmalarını sağlamak.

 

Felsefe Dersinin Amaçları

 • Öğrencilerin hayata felsefi bakış açısıyla bakabilmelerini ve düşünme becerilerinin gelişmesini sağlamak,
 • Felsefenin ne olduğunu anlayıp felsefi sorgulama becerisini kazanmalarını sağlamak,
 • Sistematik düşünebilme becerisi kazanmalarını sağlamak,
 • Kendilerini ve evreni anlamak için sorgulama tutumu geliştirebilmelerini sağlamak.

 

 

 Atael Eğitimcileri Diyor ki... EY BÜYÜK ATATÜRK; Atael Öğretmenleri olarak söz veriyoruz ki, Yeni nesilleri, Cumhuriyetin fedakar öğretmenleri ve eğitimcileri olarak, bizler yetiştireceğiz ve yeni nesil bizlerin eseri olacaktır. //