Türkçe

       Türkçe dersi hayatımızın her alanında kullandığımız bir içeriğe sahiptir. Dinleme, okuma, yazma, kendini yazılı veya sözlü ifade edebilme becerilerini dil bilgisi kuralları çerçevesinde öğretmek temel prensiplerimiz arasındadır. Öğrencilerimizin okuduğunu, izlediğini, dinlediğini günümüz koşullarıyla değerlendirme, sorgulama, analiz etme yetisini kazandırmak ve sanatsal metinlerle bunları zenginleştirmek görevlerimiz arasındadır.

 

       Amaçlarımız:

  • Temel aldığımız konuların en başında öğrencilerimizin Türkçeyi doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak,
  • Dilimizi sevdirmek ve Türkçemizin güzelliklerini öğretmek,
  • Öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmak, düzgün diksiyonla  konuşmalarını sağlamak,
  • Zengin kelime dağarcığına sahip olmalarını sağlamak,
  • Soyut düşünme becerilerini kazandırmak,
  • Deyimler ve atasözlerini kurdukları cümlelerde kullanmalarını sağlarken bir sözcüğün birden fazla anlama gelebileceğini öğretmek,
  • Gazete, dergi, müzik, film, tiyatro vb. kaynaklardan yararlanarak öğrencilerimizin bilimsel, eleştirel, yaratıcı düşünme becerilerini kazanmalarını sağlamak,
  • Öğrencilerimizin sanata, edebiyata karşı estetik zevklerini geliştirmek,
  • Yazar ve şairleri tanıtmak, karikatür yorumlama ve öyküleştirme çalışmalarını dramatize ederek zenginleştirmek,
  • Öğrencilerimizin, yaşam boyu öğrenen birer birey olarak yetişmelerini sağlamaktır.
 Atael Eğitimcileri Diyor ki... EY BÜYÜK ATATÜRK; Atael Öğretmenleri olarak söz veriyoruz ki, Yeni nesilleri, Cumhuriyetin fedakar öğretmenleri ve eğitimcileri olarak, bizler yetiştireceğiz ve yeni nesil bizlerin eseri olacaktır. //