Matematik

      Dinamik öğretmen kadromuzla, öğrenci merkezli eğitim öğretim anlayışıyla, bireysel farklılıkların bilincinde olarak, eğlenerek, yaparak, uygulayarak, matematiği severek ve sevdirerek öğrencilerimizin; 

  • Problem çözme ve alıştırma yapma alışkanlıklarını güçlendirmeyi,
  • Bilgiye ulaşma, bilgiyi doğru kullanma, araştırma yapabilme becerilerini pekiştirmeyi,
  • Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilmelerini ve bunları günlük yaşamda da kullanabilmelerini,
  • Hayatta karşılaşılan günlük yaşam problemlerini matematik ile çözebilmelerini,
  • Soran, sorgulayan, mücadele eden, peşini bırakmayan, sorumluluk sahibi, güçlü kişilikli bireyler olmalarını hedeflemekteyiz.

 

 Atael Eğitimcileri Diyor ki... EY BÜYÜK ATATÜRK; Atael Öğretmenleri olarak söz veriyoruz ki, Yeni nesilleri, Cumhuriyetin fedakar öğretmenleri ve eğitimcileri olarak, bizler yetiştireceğiz ve yeni nesil bizlerin eseri olacaktır. //