Görsel Sanatlar

     Sanat eğitimi bireyin yaşadığı dünyayı kavramada, karşılaştığı problemleri çözmede, gördüğü, hissettiği şeylere karşı tepkide bulunmada oldukça önemlidir. Genel eğitimin hem bilişsel, hem duyuşsal hem de psiko-motor alandaki hedeflerine hizmet eder. Böylece bireyin zihinsel, fiziksel, estettik ve toplumsal gelişimine katkıda bulunur. Ayrıca sanat eğitimi bireylerde var olan yaratıcılığı geliştirmede en etkin disiplindir.
      Okulumuzda Görsel Sanatlar programının ilk amacı; öğrencilerin yaş özelliklerine göre akademik, estetik, teknik değerler kazanmalarıdır. Bunun yanı sıra var olan yeteneklerini ortaya çıkarmak, bu alandaki kapasitelerini geliştirmek, sanat karşısında duyarlı, kültürlü ve bilinçli insan yetiştirerek genel kültür birikiminin temelini atmaktır. Görsel Sanatlar dersinin bir başka amacı ise; akademik bilgiyi alırken sanat elemanlarını kullanarak "Disiplinlerarası Yaklaşım" anlayışı ile diğer derslere katkı sağlayarak farklı bakış açıları geliştirmek ve yaratıcı bireyler yetiştirmektir.

 

 Atael Eğitimcileri Diyor ki... EY BÜYÜK ATATÜRK; Atael Öğretmenleri olarak söz veriyoruz ki, Yeni nesilleri, Cumhuriyetin fedakar öğretmenleri ve eğitimcileri olarak, bizler yetiştireceğiz ve yeni nesil bizlerin eseri olacaktır. //