Fen Bilimleri

      Fen Bilimleri dersi ile öğrencilerimize 21.yüzyılın ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda mühendislik, tasarım becerileri ve temel bilimsel süreç becerilerinin yanı sıra astronomi, Fizik, Kimya, Biyoloji veYer Bilimleri alanlarına ait temel bilgiler ile doğal çevrenin keşfedilmesi, uyum içinde yaşanmasınayönelik beceriler kazandırılır.


      Fen Bilimleri dersi öğretim programımız ile öğrencilerimizin;

 

  • Doğada ve yakın çevresinde meydana gelen olaylara ilişkin ilgi ve merak uyandıran tutum

geliştirmeleri; karşılaşılan sorunlara nasıl çözüm üretildiğini (bilimsel araştırma yöntemleri ile fen vemühendislik uygulanmalarını) keşfetmeleri,

  • Birey, çevre ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşimi fark etmeleri; toplum, ekonomi ve doğal

kaynaklara ilişkin sürdürülebilir kalkınma bilincini geliştirmeleri,

  • Günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk almaları, bu sorunları çözmede fen bilimlerine ilişkin

bilgi, bilimsel süreç ve diğer yaşam becerilerini kullanmaları,

  • Fen bilimleri ile ilgili kariyer bilinci ve girişimcilik becerilerini geliştirmeleri,
  • Evrensel değerleri, milli ve kültürel değerleri, bilimsel etik ilkelerini benimsemeleri,
  • Fen bilimlerini matematik, teknoloji ve mühendislikle bütünleştirerek problemlere yönelik

disiplinler arası bakış kazanmaları; buluş ve inovasyon yapabilme seviyesine ulaşmaları, öğrencilerinedindikleri bilgi ve becerileri kullanarak ürün oluşturabilmeleri amaçlanmaktadır.

 Atael Eğitimcileri Diyor ki... EY BÜYÜK ATATÜRK; Atael Öğretmenleri olarak söz veriyoruz ki, Yeni nesilleri, Cumhuriyetin fedakar öğretmenleri ve eğitimcileri olarak, bizler yetiştireceğiz ve yeni nesil bizlerin eseri olacaktır. //