Eko-Okullar Programı

          2021-2022 öğretim yılında Atael Koleji Eko-Okullar Programına dahil olmuştur. Eko Okullar Programı, okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.

           Okulumuzda programa yönelik bazı uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Bu uygulamalar gerek Türkçe etkinliklerde, gerek İngilizce derslerinde paralel bir şekilde devam etmektedir. Çevre bilincinin oluşması ve programının beklenen kazanımlarının gerçekleşmesi tüm zamanlarda beklenen davranışı göstermede süreklilik esas teşkil etmektedir. Bu nedenle öğrencilermizin geri dönüşüm, atık oluşturmama gayreti, enerji tüketiminde tutumluluk , çevreyi temiz tutma gibi konularda olumlu davranışlarını pekiştiriyoruz.

           Çevremizi koruma, daha temiz bir dünyada yaşama bilinci ile hareket etmesini önemsiyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalar bize ve bizden sonra yaşamlarını sürdürecek mirasçılarımıza sağlıklı, güvenli daha yaşanabilir bir Dünya bırakmak amacını gütmektedir. 

 

  

 

           

 Atael Eğitimcileri Diyor ki... EY BÜYÜK ATATÜRK; Atael Öğretmenleri olarak söz veriyoruz ki, Yeni nesilleri, Cumhuriyetin fedakar öğretmenleri ve eğitimcileri olarak, bizler yetiştireceğiz ve yeni nesil bizlerin eseri olacaktır. //