MESUDE ÇELİKÇİ ERMİHAN

 

Dr. Mesude Çelikçi ERMİHAN

1972 Berlin’de doğmuştur.

9 Eylül Ünüversitesi Denizli Eğitim Yüksek Okulu Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde ön lisans;

Hacettepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde lisans;

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Program Geliştirme ve Öğretimi Bölümü’nde yüksek lisans ve

Gazi üniversitesi Eğitim Fakültesi Program Geliştirme ve Değerlendirme Bölümün’nde Doktora derecelerini almıştır.

28 yıl MEB bünyesinde farklı okullarda sınıf öğretmeni ve yönetici; bakanlık bünyesinde Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü’nde iki yıl proje yürütme ekibi üyesi olarak görev yapmıştır.

Dört yıl Üstün Yetenekli Öğrenciler için hizmet veren Bilim Sanat Merkezinde öğretmen olarak bulunmuştur.

Hacettepe ve Gazi Üniversitelerinde misafir öğretim görevlisi olarak hizmet vermiştir.

Öğretmen Yeterlikleri, Okul Temelli Mesleki Gelişim, Proje Tabanlı Öğrenme, Etkin Öğrenme Yaklaşımı konularında çalışmaları bulunmaktadır. Uzun yıllar faal olarak ulusal voleybol hakemliği yapmıştır. 

2021 Temmuz ayı itibariyle Özel Atael İlkokulunda Müdür olarak görev yapmaktadır.

Evli ve bir çocuk annesidir.